portrait

felicij

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

602

Words Translated

39

Terms Translated

felicij’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent felicij’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)nitrogen oxides (NOx)

A by-product of the combustion process when using petroleum-based fuels; one of the primary causes of acid rain and a contributor to global warming.

Slovenian (SL)dušikovi oksidi (NOx)

Stranski proizvod procesa izgorevanja pri uporabi goriv na osnovi nafte; eden izmed glavnih krivcev za kisel dež in povzročitelj globalnega segrevanja.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)psalm

A sacred song; a poetical composition for use in the praise or worship of God.

Slovenian (SL)Psalm

Sveta pesem, poetična skladba za uporabo pri hvali ali čaščenju Boga.

Religion; Christianity

English (EN)anion

Negative ion. Alkali, molten carbonate, and solid oxide fuel cells are "anion-mobile" cells — anions migrate through the electrolyte toward the anode.

Slovenian (SL)anion

Negativni ion. Alkalne gorivne celice, gorivne celice iz staljenega karbonata in iz trdnega oksida so "anionsko premične" celice - anioni se premikajo skozi elektrolite proti anodi.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)nitride

Compound of nitrogen and a metal, such as Mg3N2.

Slovenian (SL)nitrid

Zmes dušika in kovine kot je npr. Mg3N2.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)creator

The person who started and administers a cause.

Slovenian (SL)ustvarjalec

Oseba, ki je začela in upravlja vzrok.

Internet; Social media

English (EN)fan

A person who has joined a page because they like what that page represents.

Slovenian (SL)oboževalec

Oseba, ki se je pridružila strani, ker ji je všeč, kaj ta stran predstavlja.

Internet; Social media

English (EN)Anhui

A major black tea producing region of China.

Slovenian (SL)Anhui

Vodilna kitajska regija pri proizvodnji črnega čaja.

Food (other); Tea

English (EN)new testament

The collection of books of the Gospels, Acts of the Apostles, the Pauline and other epistles, and Revelation.

Slovenian (SL)Nova zaveza

Zbirka knjig evangelijev, Apostolska dela, Pavlinska in druga pisma ter Razodetje.

Religion; Christianity

English (EN)gangrene

Necrosis or tissue death, usually due to inadequate or absent blood supply.

Slovenian (SL)gangrena

Nekroza ali odmiranje tkiva, ponavadi zaradi nezadostne oskrbe s krvjo.

Medical devices; Cardiac supplies

English (EN)deuteronomy

The fifth book of the Old Testament.

Slovenian (SL)devteronomij

Peta knjiga Stare zaveze.

Religion; Christianity