portrait

felicij

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

602

Words Translated

39

Terms Translated

felicij’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent felicij’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)anion

Negative ion. Alkali, molten carbonate, and solid oxide fuel cells are "anion-mobile" cells — anions migrate through the electrolyte toward the anode.

Slovenian (SL)anion

Negativni ion. Alkalne gorivne celice, gorivne celice iz staljenega karbonata in iz trdnega oksida so "anionsko premične" celice - anioni se premikajo skozi elektrolite proti anodi.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)autoclave

A closed vessel that can withstand high temperatures and pressures.

Slovenian (SL)avtoklav

Zaprta posoda, ki lahko kljubuje visokim temperatuam in tlakom.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)extratropical cyclone

Any cyclone not of tropical origin. Generally considered to be a migratory frontal cyclone found in the middle and high latitudes. Also called an extratropical low or an extratropical storm.

Slovenian (SL)zunajtropski ciklon

Vsi cikloni, ki niso tropskega izvora. Na splošno velja, da je premični frontalni ciklon, ki ga najdemo v srednjih in visokih zemljepisnih širinah. Imenuje se tudi zunajtropski nizek zračni pritisk ali zunajtropska nevihta.

Weather; General weather

English (EN)guiding catheter

A tube through which fluids or objects can be introduced into or removed from the body.

Slovenian (SL)uvajalni kateter

Cevka, skozi katero se lahko tekočine ali predmeti uvedejo v ali odvedejo iz telesa.

Medical devices; Cardiac supplies

English (EN)nitrogen oxides (NOx)

A by-product of the combustion process when using petroleum-based fuels; one of the primary causes of acid rain and a contributor to global warming.

Slovenian (SL)dušikovi oksidi (NOx)

Stranski proizvod procesa izgorevanja pri uporabi goriv na osnovi nafte; eden izmed glavnih krivcev za kisel dež in povzročitelj globalnega segrevanja.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)Remee sleep mask

Sleeping mask that aids the wearer in experiencing lucid dreams. The mask was developed by two inventors, Duncan Frazier and Steve McGuigan from Brooklyn, New York. The Remee sleep mask induces lucid dreaming by blinking six red LED lights. The lights glow ...

Slovenian (SL)Remee spalna maska

Nošnja spalne maske pomaga doživljati lucidne sanje. Masko sta razvila izumitelja Duncan Frazier in Steve McGuigan iz Brooklyna v New Yorku. Remee spalna maska sproža lucidne sanje z utripanjem šestih LED lučk. Lučke svetijo in utripajo, ko uporabnik utone v ...

Psychology; Feelings and states

English (EN)ovipositor

An appendage extending from the back end or underneath an insect used for depositing eggs.

Slovenian (SL)želo za odlaganje jačec

Privesek na zadnjem koncu ali pod insektom, ki se uporablja za odlaganje jačec.

Animals; Insects

English (EN)noble metal

Metal, or alloy, such as gold, silver, or platinum, that has high resistance to corrosion and oxidation; used in the construction of thin-film circuits, metal-film resistors, and other metal-film devices.

Slovenian (SL)žlahtna kovina

Kovina ali zlitina, kot so zlato, srebro ali platina, ki je visoko odporna na korozijo in oksidacijo; uporablja se za tankoplastnih vezij, kovinskih uporov in drugih kovinskih naprav.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)friend

A person who has joined a profile, usually by invitation.

Slovenian (SL)prijatelj

Oseba, ki se je pridružila profilu, ponavadi s povabilom.

Internet; Social media

English (EN)psalm

A sacred song; a poetical composition for use in the praise or worship of God.

Slovenian (SL)Psalm

Sveta pesem, poetična skladba za uporabo pri hvali ali čaščenju Boga.

Religion; Christianity