portrait

felicij

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

602

Words Translated

39

Terms Translated

felicij’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent felicij’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)deuteronomy

The fifth book of the Old Testament.

Slovenian (SL)devteronomij

Peta knjiga Stare zaveze.

Religion; Christianity

English (EN)induction system

The system that delivers the air/fuel mixture to the engine's cylinders.

Slovenian (SL)indukcijski sistem

Sistem, ki dovaja mešanico zraka in goriva do valjev motorja.

Automotive; Automobile

English (EN)group

A group is not a page or profile. It is a Facebook site created by bands, companies and other organizations to promote their activities.  Visit the Help Center to learn more.

Slovenian (SL)skupina

Skupina ni stran ali profil. To je Facebook stran, ki so jo ustvarile glasbene skupine, podjetja in druge organizacije za promocijo svoje dejavnosti. Če želite izvedeti več, obiščite center za pomoč.

Internet; Social media

English (EN)beer

Mild alcoholic beverage made from hops and barley.

Slovenian (SL)pivo

Lahka alkoholna pijača, narejena iz hmelja in ječmena.

Beverages; Beer

English (EN)inbox

The Facebook mail application. See Messages and Inbox at the Help Center to learn more.

Slovenian (SL)prejeto

Facebookova poštna aplikacija. Če želite izvedeti več, obiščite center za pomoč Sporočila in Prejeto.

Internet; Social media

English (EN)new testament

The collection of books of the Gospels, Acts of the Apostles, the Pauline and other epistles, and Revelation.

Slovenian (SL)Nova zaveza

Zbirka knjig evangelijev, Apostolska dela, Pavlinska in druga pisma ter Razodetje.

Religion; Christianity

English (EN)particulate

Composed of distinct particles. Smoke is particulate; pure gases are not.

Slovenian (SL)delci

Sestavljeni iz različnih delcev. Dim vsebuje delce, čisti plini jih ne.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)extratropical cyclone

Any cyclone not of tropical origin. Generally considered to be a migratory frontal cyclone found in the middle and high latitudes. Also called an extratropical low or an extratropical storm.

Slovenian (SL)zunajtropski ciklon

Vsi cikloni, ki niso tropskega izvora. Na splošno velja, da je premični frontalni ciklon, ki ga najdemo v srednjih in visokih zemljepisnih širinah. Imenuje se tudi zunajtropski nizek zračni pritisk ali zunajtropska nevihta.

Weather; General weather

English (EN)noble metal

Metal, or alloy, such as gold, silver, or platinum, that has high resistance to corrosion and oxidation; used in the construction of thin-film circuits, metal-film resistors, and other metal-film devices.

Slovenian (SL)žlahtna kovina

Kovina ali zlitina, kot so zlato, srebro ali platina, ki je visoko odporna na korozijo in oksidacijo; uporablja se za tankoplastnih vezij, kovinskih uporov in drugih kovinskih naprav.

Automotive; Vehicle equipment

English (EN)Remee sleep mask

Sleeping mask that aids the wearer in experiencing lucid dreams. The mask was developed by two inventors, Duncan Frazier and Steve McGuigan from Brooklyn, New York. The Remee sleep mask induces lucid dreaming by blinking six red LED lights. The lights glow ...

Slovenian (SL)Remee spalna maska

Nošnja spalne maske pomaga doživljati lucidne sanje. Masko sta razvila izumitelja Duncan Frazier in Steve McGuigan iz Brooklyna v New Yorku. Remee spalna maska sproža lucidne sanje z utripanjem šestih LED lučk. Lučke svetijo in utripajo, ko uporabnik utone v ...

Psychology; Feelings and states