portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)population

At the beginning of the 20th century the population of the world was 1. 7 billion. At the end of that century, it had soared to 6 billion. Recent estimates suggest that it will be nearly 8 billion by 2025 and 9. 3 billion by 2050. Almost all of this increase ...

Czech (CS)obyvatelstvo

Na počátku 20. století obyvatelstvo Země čítalo 1,7 miliardy. Na konci století pak vystřelilo k 6 miliardám. Nedávné odhady napovídají, že k roku 2025 to bude skoro 8 miliard a 9,3 miliardy k roku 2050. Skoro všechen tento přírůstek se předpovídá pro ...

Economy; Economics

English (EN)agency

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Czech (CS)architektonická kancelář

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)Rentable area

Rentable area is calculated by measuring the entire floor space desired for leasing, minus any vertical penetrations.

Czech (CS)pronajímatelná plocha

Pronajímatelná plocha se se vypočte zaměřením celé pronajímané podlahové plochy s následným odpočtem jakýchkoliv svislých otvorů.

Real estate; Commercial

English (EN)virtual field trip

Simulated field trip completed by visiting sites on the Internet.

Czech (CS)virtuální exkurze

Simulovaná exkurze (na univerzitě též ´výjezd) provedená návštšvou míst po internetu.

Education; Teaching

English (EN)sushi

A Japanese specialty based on boiled rice flavored with a sweetened rice vinegar, a mixture called sushi meshi. Once cooled, the rice has a glossy sheen and separates easily. There is a wide variety of sushi including nigiri sushi (thin slices of raw fish ...

Czech (CS)suši

(Též sushi-pozn. překladatele) Japonská specialita založená na vařené rýži ochucené slazeným rýžovým octem (směsí zvanou suši meši - sushi meshi). Po vychladnutí je rýže na povrchu lesklá a sypká. Existuje mnoho druhů suši od nigiri suši (tenké plátky syrové ...

Food (other); International dishes

English (EN)cast iron pot

Heavy pan very effective at absorbing and distributing heat, perfect for stews.

Czech (CS)hrnec z lité oceli

Těžká ocelová pánev nebo hrnec, velice efektivní v přijímání a vedení tepla, skvěle se hodí na dušení.

Kitchen & dining; Cookware

English (EN)dish of the day

A dish served in a restaurant on a particular day but separate from the regular menu.

Czech (CS)denní menu

Jídlo podávané v restauraci v určitý den, netvoří součást stálého jídelního lístku.

Restaurants; Culinary

English (EN)samosa

A small fried turnover of Indian origin that is filled with seasoned vegetables or meat

Czech (CS)samosa

Malá smažená těstová kapsa pocházející z Indie, plněná kořeněnou zeleninou či masem.

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)Greek olive

A rather large edible olive grown chiefly in the Mediterranean region and used as a source of cooking oil.

Czech (CS)řecké olivy

Dosti velké jedlé olivy pěstované především ve středomoří a užívané jako zdroj oleje na vaření.

Food (other); International dishes

English (EN)fiberglass

A material made up of very thin fibers of glass. The fibers are very strong when woven together and can be shaped for use.

Czech (CS)Laminát

Materiál složený z velmi tenkých vláken skla. Svazky vláken jsou velmi pevné a mohou být tvarovány pro různé účely.

Architecture; General architecture