portrait

Jana Hall

Leeds, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

1,514

Words Translated

62

Terms Translated

Jana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)point-to-point

Refers to the fares between two cities; service between two cities only, without any additional segments or continuation.

Latvian (LV)starppunktu

Attiecas uz braucieniem starp divām pilsētām; apkalpošana starp tikai divām pilsētām bez jebkādiem papildinājumiem vai turpinājuma.

Travel; Air travel

English (EN)estivate

To spend the summer at a special place; to pass the summer in a dormant or torpid state.

Latvian (LV)estivēt

Pavadīt vasaru īpašā vietā; pavadīt vasaru slinkā un laiska veidā.

Travel; Common

English (EN)bialy

Dense and chewy, flat and wide in diameter (six inches commonly), this Jewish-American roll has a fallen middle portion that is filled with sauteed onions; it is in the bagel family.

Latvian (LV)bjali

Tā ir bēgeļu saimes maizīte, blīva un kožļājama, plakanīga paplata diametrā (visbiežāk ap 15cm, ar iekritušu vidu, kas pildīts ar sutinātiem sīpoliem.

Baked goods; Bread

English (EN)wire mattress

an elastic bed bottom or mattress made of wires interwoven or looped together in various ways.

Latvian (LV)stiepļu matracis

elastīga gultas apakšdaļa, izgatavota no dažādos veidos savītām un sacilpotām stieplēm.

Travel; Cruise

English (EN)red-eye flight

An overnight flight that leaves at night and arrives early the next morning.

Latvian (LV)sarkanaču lidojums

Nakts lidojums, kas izlido vēlu uz ielido agri nākošajā rītā.

Travel; Air travel

English (EN)shoulder season

The period of time between the high and low seasons when rates for a destination are between their highest and lowest.

Latvian (LV)pēcsezona

Laika periods starp sezonu un kluso periodu, kad galamēŗķa cenas ir vidējas.

Travel; Air travel

English (EN)International Airlines Travel Agent Network (IATAN

Administers the IATAN card, the only widely accepted form of legitimate travel agent identification.

Latvian (LV)Starptautisko aviokompāniju ceļojumu aģentu tīkls (SACAT)

Tas izsniedz SACAT karti, kas ir vienīgais plaši pieņemtais veids likumīgi atzītu ceļojumu aģentu identifikācijai.

Travel; Air travel

English (EN)readerly

Barthes argues that most texts are readerly texts. Such texts are associated with classic texts that are presented in a familiar, linear, traditional manner, adhering to the status quo in style and content. Meaning is fixed and pre-determined so that the ...

Latvian (LV)lasāms

Bārts pastāv, ka vairums teksti ir lasāmi teksti. Tāda veida teksti asociējas ar klasiskiem tekstiem, pasniegtiem pazīstamā, lineārā, tradicionālā manierē, stingri turoties pie principa stilā un saturā. Nozīme ir iepriekš noteikta, lai tā lasītājs saņem ...

Literature; General

English (EN)no show

A passenger who doesn't show for a flight, hotel, or rental car booking.

Latvian (LV)neparādīšanās

Klientam neierodoties lidojumam, viesnīcā vai arī īrejot auto.

Travel; Air travel

English (EN)banneton

A woven basket that is used during the baking process, particularly during proofing. It is sometimes lined with cloth, but is always powdered with flour before use. The woven design is said to allow good air circulation, may help maintain even temperatures ...

Latvian (LV)bannetons

Pīts groziņš, ko izmanto cepšanas procesa laikā, visvairāk tieši raudzēšanas laikā. Reizēm tas ir ieklāts ar drānu, tomēr pirms lietošanas to vienmēr izkaisa ar miltiem. Runā, ka pītais dizains ļauj gaisam cirkulēt un palīdz uzturēt vienmērīgu temperatūru ...

Baked goods; Bread