portrait

Jana Hall

Leeds, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

1,514

Words Translated

62

Terms Translated

Jana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)limited service hotel

A type of hotel property that does not have a restaurant.

Latvian (LV)ierobežota servisa viesnīca

Tāda tipa viesnīca, kurā nav restorāna

Travel; Air travel

English (EN)rack rate

The standard price of a hotel room before any discount has been taken.

Latvian (LV)rāmjlikme

Viesnīcas istabas standartcena pirms jebkādām atlaidēm

Travel; Air travel

English (EN)wire mattress

an elastic bed bottom or mattress made of wires interwoven or looped together in various ways.

Latvian (LV)stiepļu matracis

elastīga gultas apakšdaļa, izgatavota no dažādos veidos savītām un sacilpotām stieplēm.

Travel; Cruise

English (EN)personal effects coverage

Additional car rental insurance covering loss of personal property from the rented vehicle.

Latvian (LV)personisko mantu polise

Papildus auto izīrēšanas apdrošināšana, kas sedz personisko mantu zaudējumus īrētā automašīnā.

Travel; Air travel

English (EN)barm brack

An Irish roll rich and usually candied with fruit peels, raisins, or currants.

Latvian (LV)miestiņmaizīte

Trekns īru maizes rullītis, parasti sastāvā ir augļu sukādes vai rozīnes.

Baked goods; Bread

English (EN)post-structuralism

“After srtructualism” involving both critique and absorption. Poststructuralism absorbs structuralism's stress on the relational character of language and the production of significance through difference. Poststructuralism rejects the idea of a stable ...

Latvian (LV)poststrukturālisms

Pēc strukturālisma, iekļaujot kritiku un iedziļināšanos. Poststrukturālisms iedziļinās strukturālisma atstātajā iespaidā uz valodas relāciju raksturu un tā pārmaiņu laikā pieaugošo nozīmi. Poststrukturālisms noraida domu par bināru pāru stabilu struktūru; ...

Literature; General

English (EN)bap

A roll commonly consumed for breakfast in Scotland, a soft yeast roll with charcterized by its exterior powder of flour; the Irish version usually has currants in it.

Latvian (LV)skotu rullītis

Mīksts raudzēts maizes rullītis Skotijā, ko tiesā brokastīs, raksturīgi tas, ka ir pārkaisīts ar miltiem; īru versija satur rozīnes.

Baked goods; Bread

English (EN)munchkin

A small person, or term of endearment for children.

Latvian (LV)rumpucis

Neliela persona vai arī termins apzējot mīļumu pret bērnu

Literature;

English (EN)proofing

To allow leavening agents in bread to expand, a period of rest is needed. Proofing describes this period, typically occuring in two stages: the first is called "bulk proofing," which takes place as the dough has not been divided into different segments ...

Latvian (LV)raudzēšana

Ļaut rūgšanas faktoram maize raudzēt, miera periods ir nepieciešams. Raudzēšana apraksta šo procese, parasti tas notiek divos posmos: pirmā t.s. apjoma raudzēšana, kas notiek mīklu nesadalot atsevišķos gabalos (atkarībā no maizes tipa)un otrā - beidzamā ...

Baked goods; Bread

English (EN)gringe

A term which describes the cuts in dough in its final shape before baking. The gringes expand as the dough is baked and results in the crust consisting of different dimensions. The curl of the gringe can also be referred to as the "ear" and usually darker ...

Latvian (LV)šķēlums

Termins, kas raksturo iegriezumus mīklā pirms pašas cepšanas. Mīklai cepoties šķēlumi izplešas un rezultātā garozai ir piešķirta cita forma. Cirta šķēlumā var arī tikt saukta par ausi un parasti tās plānuma dēļ ir tumšākas nokrāsas un kraukšķīgāka. Šķēlums ...

Baked goods; Bread