portrait

Jana Hall

Leeds, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

1,514

Words Translated

62

Terms Translated

Jana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)cancellation penalty

A monetary penalty that a company will apply to its clients when they (the clients) decide to cancel an already confirmed and paid for booking.

Latvian (LV)Atcelšanas soda nauda

Naudas sods, ko kompānija piemēro klientam atceļot jau apstiprinātu un apmaksātu rezervāciju

Travel; Air travel

English (EN)baba

Commonly baked in a cylindrical shape, baba is a rich currant or raisin cake, soaked in liquor (most commonly rum).

Latvian (LV)baba

Pamatā cepta cilindra formā, baba ir rozīnēm pārpilna kūka, piesūcināta ar liķieri (visbiežāk ar rumu)

Baked goods; Bread

English (EN)bumping

A passenger that is denied a seat on their booked flight is "bumped" and then moved to another flight. Airline do this because they sell more some seats twice, to allow for cancellations.

Latvian (LV)pārvelšana

Pasažieris, kam atteikta viņa vieta pasūtītajā lidojumā ir ticis "pārvelts" un tiek pārvietots uz citu reisu Aviokompānijas pārdod vairākas sēdvietas divreiz, tādējādi nodrošinoties pret pasažieru atceltiem lidojumiem.

Travel; Air travel

English (EN)trace

The essential or constitutive process by which every sign is related to every other.

Latvian (LV)pēdas

Nepieciešams vai būtisks process kurā katra simbols ir savstarpēji saistīts.

Literature; General

English (EN)loss damage waiver (LDW)

Additional insurance pertaining to car rentals, covering theft and vandalism in addition to accident damage.

Latvian (LV)zaudējumu bojājumu atteikšanās (ZBA)

Papildus apdrošināšana īrējot auto, kas papildus negadījumu segšanai segtu arī zādzības un vandālisma kaitējumu.

Travel; Air travel

English (EN)shoulder season

The period of time between the high and low seasons when rates for a destination are between their highest and lowest.

Latvian (LV)pēcsezona

Laika periods starp sezonu un kluso periodu, kad galamēŗķa cenas ir vidējas.

Travel; Air travel

English (EN)blackout dates

Are a date or a series of dates where travel at a particular rate is not available. Can be used for airline tickets, car rentals, and/or hotels.

Latvian (LV)pārsvītrotās dienas

Datums vai datumi, kad ceļojumi par kādu noteiktu cenu nav pieejami. To izmanto lidojuma biļešu iegādei, auto īrēšanai un/vai viesnīcās

Travel; Air travel

English (EN)bialy

Dense and chewy, flat and wide in diameter (six inches commonly), this Jewish-American roll has a fallen middle portion that is filled with sauteed onions; it is in the bagel family.

Latvian (LV)bjali

Tā ir bēgeļu saimes maizīte, blīva un kožļājama, plakanīga paplata diametrā (visbiežāk ap 15cm, ar iekritušu vidu, kas pildīts ar sutinātiem sīpoliem.

Baked goods; Bread

English (EN)wire mattress

an elastic bed bottom or mattress made of wires interwoven or looped together in various ways.

Latvian (LV)stiepļu matracis

elastīga gultas apakšdaļa, izgatavota no dažādos veidos savītām un sacilpotām stieplēm.

Travel; Cruise

English (EN)readerly

Barthes argues that most texts are readerly texts. Such texts are associated with classic texts that are presented in a familiar, linear, traditional manner, adhering to the status quo in style and content. Meaning is fixed and pre-determined so that the ...

Latvian (LV)lasāms

Bārts pastāv, ka vairums teksti ir lasāmi teksti. Tāda veida teksti asociējas ar klasiskiem tekstiem, pasniegtiem pazīstamā, lineārā, tradicionālā manierē, stingri turoties pie principa stilā un saturā. Nozīme ir iepriekš noteikta, lai tā lasītājs saņem ...

Literature; General