portrait

Jana Hall

Leeds, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

1,514

Words Translated

62

Terms Translated

Jana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)bulk contract

An agreement whereby an airline sells large blocks of seats at a discount for resale by a third party.

Latvian (LV)apjomdarījums

Līgums, kā ietvarā aviokompānija pārdod ar atlaidi liela sēdvietu skaita paketi trešajai personai ar tirgošanas tiesībām.

Travel; Air travel

English (EN)suite

A hotel room that is ranked by a property as a nicer class of room which also has more available amenities and space.

Latvian (LV)luksusnumurs

Viesnīcas istaba, kas novērtēta augstu viesnīcas istabu rangā, ņemot vērā istabas platību un pieejamās ērtības.

Travel; Air travel

English (EN)non-refundable

Generally used in reference to an airline ticket, that if canceled no money will be returned to the client.

Latvian (LV)maksa neatgriežama

Pamatā izmanto attiecībā uz lidojuma biļeti, kā maksa anulēšanas gadījumā atgriezta netiek.

Travel; Air travel

English (EN)bath bun

A bun that originated from Bath, England, typically consists of candied fruits and has a sugared coat.

Latvian (LV)Bātas smalkmaizīte

Smalkmaizīte, radusies Anglijas pilsētā Bātā, viesbiežāk satur cukurotus augļus un ir ar pārkaisīta ar cukuru.

Baked goods; Bread

English (EN)pate fermente

Process of extracting a portion of final dough and allowing it to sit until next dough is made, adding water and flour to maintain its ability to leaven; because pate fermente is "old dough," salt is added, distinguishing it from other preferment processes

Latvian (LV)ieraugs

Process, kurā no nobriedušas mīklas paņem daļu, ko atliek līdz nākamajai mīklas gatavošanas reizei, tai pievienojot miltus un ūdeni, lai uzturētu raudzēšanas īpašības; šis ieraugs ir "veca mīkla" un tiek pievienots sāls, lai to pasargātu no citiem ...

Baked goods; Bread

English (EN)waiver

A written acknowledgement that a passenger has declined something.

Latvian (LV)atteikšanās

Rakstisks apliecinājums, ka pasažieris is atteicies no kaut kā

Travel; Air travel

English (EN)add-on

An option, usually at extra cost, added to travel arrangements.

Latvian (LV)papildinājums

Ceļojumam pievienojama izvēle, parasti par papildus samaksu

Travel; Air travel

English (EN)barm brack

An Irish roll rich and usually candied with fruit peels, raisins, or currants.

Latvian (LV)miestiņmaizīte

Trekns īru maizes rullītis, parasti sastāvā ir augļu sukādes vai rozīnes.

Baked goods; Bread

English (EN)trace

The essential or constitutive process by which every sign is related to every other.

Latvian (LV)pēdas

Nepieciešams vai būtisks process kurā katra simbols ir savstarpēji saistīts.

Literature; General

English (EN)under erasure

Derridean term which forms part of the vocabulary of deconstructionism. To place a word under erasure is to indicate that word is inaccurate or mistaken but remains one which we cannot escape using. This suggests the undecidability of metaphysical binary ...

Latvian (LV)nav izdzēšams

Derridas izgudrots termins, kas veido pārmaiņas leksikā. Vārds, kas nav izdzēšams nozīmē, ka vārds ir neprecīzs vai nepareizs, bet ir neiespējami to neizmantot. Tas uzvedina uz neižšķiršanos par metafizisko bināru pretstatu.

Literature; General