portrait

Jana Hall

Leeds, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

1,514

Words Translated

62

Terms Translated

Jana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)overbook

The occasion when an airline takes extra reservations to cover for no-shows.

Latvian (LV)Virspārdot

Reize, kad aviokompānija pieņem virsrezervācijas, lai aizpildītu braucēju neierašanās gadījumus.

Travel; Air travel

English (EN)off-peak

A time or season when less travel occurs. Also, fares tend to be lower during these times.

Latvian (LV)zema noslogotība

Laika periods vai sezona ar mazāku satiksmi Piedevām, braukšanas maksa šais laikos ir zemāka.

Travel; Air travel

English (EN)modified American plan ( MAP)

Meal plan that includes two daily meals, usually breakfast and dinner.

Latvian (LV)modificētais amerikāņu plāns (MAP)

Ēdienreižu plāns, kas iekļauj divas ēdienreizes dienā, parasti brokastis un pusdienas.

Travel; Air travel

English (EN)trace

The essential or constitutive process by which every sign is related to every other.

Latvian (LV)pēdas

Nepieciešams vai būtisks process kurā katra simbols ir savstarpēji saistīts.

Literature; General

English (EN)waiver

A written acknowledgement that a passenger has declined something.

Latvian (LV)atteikšanās

Rakstisks apliecinājums, ka pasažieris is atteicies no kaut kā

Travel; Air travel

English (EN)bereavement fare

This is a lowered fare for individuals traveling because of a death, most airline require documentation for the price break.

Latvian (LV)sērojošo braukšanas maksa

Šī ir braukšanas maksa indivīdiem, kas ceļo kāda nāves dēļ, vairums aviokompānijas pieprasa dokumentāciju šai atlaidei.

Travel; Air travel

English (EN)autolysis

After the flour and water are mixed together, this technique is used because it requires less work for the baker and creates a less sticky dough that is easier to shape and results in a lighter bread. This process allows the dough time to absorb the water, ...

Latvian (LV)autolīze

Šī tehnika tiek izmantota pēc tam, kad milti ir iejaukti ar ūdeni, maizniekam šeit ir jāiegluda mazāk darba. Mīkla nav tik lipīga,to ir vieglāk formēt un iegūst gaisīgāku maize. Process ļauj mīklai iesūkt ūdeni, kamēr lipeklis var kārtīgi izlīdzināties un ...

Baked goods; Bread

English (EN)blackout dates

Are a date or a series of dates where travel at a particular rate is not available. Can be used for airline tickets, car rentals, and/or hotels.

Latvian (LV)pārsvītrotās dienas

Datums vai datumi, kad ceļojumi par kādu noteiktu cenu nav pieejami. To izmanto lidojuma biļešu iegādei, auto īrēšanai un/vai viesnīcās

Travel; Air travel

English (EN)limited service hotel

A type of hotel property that does not have a restaurant.

Latvian (LV)ierobežota servisa viesnīca

Tāda tipa viesnīca, kurā nav restorāna

Travel; Air travel

English (EN)The Airlines Reporting Corporation (ARC)

Oversees the tracking of payments from travel agency to airline, upon issuance of tickets; created by the air carriers.

Latvian (LV)Aviokompāniju ziņojumu korporācija

Pārrauga ceļojumu aģentūras veikto maksājumu kustību aviokompānijai līdz aviokompānijas sagatavotās biļetes izsniegšanai.

Travel; Air travel