portrait

jon-joensen

Translate From: English (EN)

Translate To: Danish (DA)

647

Words Translated

77

Terms Translated

jon-joensen’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jon-joensen’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)port

the left side of a boat or ship.

Danish (DA)bagbord

den venstre side på en båd eller skib

Fishing; Fishing

English (EN)statement

statement-kind of declaration, taken under oath, can be kind of affidavit

Danish (DA)erklæring

erklæring-form for erklæring, taget under ed, kan være venlig af affidavit

Legal services; Legal aid (criminal)

English (EN)actinide

Element with atomic number between 89 (Actinium) and 103

Danish (DA)aktinide

Element med atomnummer imellem 89 (aktinium) og 103.

Astronomy; General astronomy

English (EN)Force Majeure

Means any acts out of the control of man.

Danish (DA)Force Majeure

Betyder enhver handling, som er udenfor menneskelig kontrol.

Law; Contracts

English (EN)the twins

The third sign of the Zodiac (60° - 90° of the Zodiac)

Danish (DA)Tvillingerne

Det tredie tegn i dyrekredsen (60°-90° af dyrekredsen)

Astrology; Zodiac

English (EN)bath salts

The generic name given to drugs that are unlabelled and unknown, yet still bought and ingested by drug abusers. Bath salts have become a hot topic since the "zombie face eater" attack that occurred in Miami at the end of May 2012, which has so far been blamed ...

Danish (DA)badesalt

Fællesnavnet, som er givet til narkotika, der er umærket og ukendt, men som stadig købes og indtages af narkotikamisbrugere. Badesalt er blevet et varmt emne siden "zombie ansigtæderen" angrebet, der forekom i Miami i slutningen af maj 2012, hidtil har ...

Medical; Medical research

English (EN)the lion

The fifth sign of the Zodiac (120° - 150° of the Zodiac)

Danish (DA)Løven

Det femte tegn i dyrekredsen (120°-150° af dyrekredsen)

Astrology; Zodiac

English (EN)Libra

The seventh sign of the Zodiac (180° - 210° of the Zodiac)

Danish (DA)Vægten

Det syvende tegn i dyrekredsen (180° - 210° af dyrekredsen)

Astrology; Zodiac

English (EN)hyaline

glassy or transparent

Danish (DA)hyalin

glasagtig eller gemmensigtig

Glass packaging; Common

English (EN)esox lucius

Latin name for Northern Pike

Danish (DA)esox lucius

Latinsk navn for Gedde

Fishing; Fishing