portrait

laluse

Bordeaux, France

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

603

Words Translated

52

Terms Translated

laluse’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent laluse’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)despotism

A form of government in which one ruler has absolute power.

Latvian (LV)Despotisms

Valdības forma, kurā vienam valdniekam ir absolūtā vara.

Law; European law

English (EN)Wimbledon Championships

Located about 13 km southwest of the City of London, Wimbledon is the site of the annual All-England Championships, also known as the Wimbledon Championships, in lawn tennis. It is one of the four Grand Slam tennis tournaments and is the only Major still ...

Latvian (LV)Vimbldonas čempionāts

Situēta aptuveni 13 km dienvidrietumu virzienā no galvaspilsētas Londonas, Vimbldona ir ikgadējā Anglijas (All-England) čempionāta, tāpat pazīstama kā Vimbldonas čempionāta, norises vieta zāliena tenisā. Tas ir viens no četriem Grand Slam tenisa lielturnīriem ...

Sports; Tennis

English (EN)Crisis 108

A new movie from CSOFT International Studios. In the year 2045, humanity has reached peak oil and the value of fossil fuels has skyrocketed. Conflicts around the world erupt over the remaining supplies and modern society, reliant on oil, begins to crumble. A ...

Latvian (LV)Krīze 108

Jauna filma no CSOFT International Studios. Ir 2045. gads, cilvēce ir izsmēlusi naftas resursus un degizrakteņu vērtība ir strauji pieaugusi. Pasaulē izceļas konflikti par pārpalikušajiem krājumiem, un mūsdienu no naftas atkarīgā sabiedrība sāk sairt. Kāds ...

Entertainment; Movies

English (EN)Shunee Yee

Shunee Yee is CEO and President of CSOFT International, Ltd., a localization and translation company based in Beijing, China. Ms. Yee has grown the business from a one room office to a 400+ person global enterprise. Under her direction, CSOFT has consistently ...

Latvian (LV)Shunee Yee

Šunī Jī (Shunee Yee) ir vadītāja un prezidente CSOFT International Ltd, lokalizācijas un tulkošanas kompānijai Pekinā, Ķīnā. Jī ir pārvērtusi vienas telpas biroju par globālu uzņēmumu ar vairāk kā 400 darbiniekiem. Viņas vadībā CSOFT gada ienākumi ir ...

People; Entrepreneurs

English (EN)downplay

To act like something is not important or significant.

Latvian (LV)samazināt vērtību.

Izlikties, ka kaut kas nav svarīgs vai nozīmīgs.

Miscellaneous; Verbs

English (EN)Michael Anderson

Michael Philip Anderson (December 25, 1959 – February 1, 2003) was a United States Lieutenant Colonel (USAF) and NASA astronaut, who was killed in the Space Shuttle Columbia disaster when the craft disintegrated after reentry into the Earth's atmosphere.

Latvian (LV)Maikls Andersons

Maikls Filips Andersons (25.12.1959. – 01.02.2003.) bija Amerikas Savienoto valstu pulkvežleitnants (USAF) un NASA kosmonauts, kas gāja bojā kosmosa kuģa "Columbia" katastrofā, kad kuģis saira pēc atgriešanās zemes atmosfērā.

Astronomy; General astronomy

English (EN)affreightment

Chartering or hiring of a vessel as freight carrier. See also contract of affreightment.

Latvian (LV)[no]fraktēšana

Kuģa fraktēšana vai salīgšana kā kravas pārvadātājs. Skatīt arī fraktēšanas līgums.

Law; Contracts

English (EN)architect

Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.

Latvian (LV)arhitekts

Kvalificēts profesionālis, kurš projektē un pārskata ēku vai citu celtņu būvi. Skatīt arī sistēmu arhitekts.

Law; Contracts

English (EN)Dumb Ways to Die

Dumb Ways to Die is a short animated film published on the internet in 2012 by Australian railway company Metro Trains Melbourne to promote railroad safety. It uses cartoon characters and dark humor to convey its message of warning not to behave irresponsibly ...

Latvian (LV)Stulbi veidi, kā nomirt

"Stulbi veidi, kā nomirt" ir īsa animācijas filma , kas 2012. gadā tika Austrālijas dzelzsceļa uzņēmuma "Metro Trains Melbourne" publicēta internetā dzelzsceļa drošības veicināšanai. Tajā izmantoti multiplikācijas filmu varoņi un melnais humors, lai izplatītu ...

Internet; Internet communication

English (EN)social bicycles

Smart bicycles equipped with mobile apps and GPS tracking systems that enable bike sharing in big cities. The social bikes are connected to a central network which allows subscribers of the social sharing service to see where the closest sharable bike is and ...

Latvian (LV)sociālie velosipēdi

Ar mobilām aplikācijām un GPS sekošanas sistēmu aprīkoti viedvelosipēdi, kas ļauj velosipēdu apmaiņu lielās pilsētās. Sociālie divriteņi ir pievienoti centrālam tīklam, kas ļauj sociālās koplietošanas abonentiem redzēt, kur atrodas tuvākais koplietojamais ...

Transportation; Bicycle & electric bicycle