portrait

laluse

Bordeaux, France

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

603

Words Translated

52

Terms Translated

laluse’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent laluse’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Facebook Camera

With the new Camera app, you can share photos on Facebook and see all your friends' latest shots in one place. Facebook bought Instagramm and renamed it into Facebook Camera. The idea behind this is the total possession of every user data that Facebook can ...

Latvian (LV)"Facebook" kamera

Ar jaunās kameras aplikācijas palīdzību, jūs varat dalīties ar fotogrāfijām un apskatīt visus savu draugu pēdējos kadrus vienā vietā. "Facebook" iegādājās "Instagramm" un to pārdēvēja par "Facebook kameru". Galvenā doma ir pilnīga visu lietotājdatu, kas ...

Mobile communications; Mobile phones

English (EN)social bicycles

Smart bicycles equipped with mobile apps and GPS tracking systems that enable bike sharing in big cities. The social bikes are connected to a central network which allows subscribers of the social sharing service to see where the closest sharable bike is and ...

Latvian (LV)sociālie velosipēdi

Ar mobilām aplikācijām un GPS sekošanas sistēmu aprīkoti viedvelosipēdi, kas ļauj velosipēdu apmaiņu lielās pilsētās. Sociālie divriteņi ir pievienoti centrālam tīklam, kas ļauj sociālās koplietošanas abonentiem redzēt, kur atrodas tuvākais koplietojamais ...

Transportation; Bicycle & electric bicycle

English (EN)coffee longevity

The notion that drinking coffee regularly can make a person live longer. A 14-year study conducted by the National Institutes of Health and AARP found that coffee drinkers actually lived longer by as much as 10 to 15 percent compared to people who didn't ...

Latvian (LV)kafijas ilgmūžība

Priekšstats, ka, regulāri dzerot kafiju, cilvēks var dzīvot ilgāk. Nacionālo Veselības institūtu un Amerikas Pensionāru asociācijas (AARP)14 gadu veiktais pētījums atklājis, ka kafijas lietotāji patiesībā dzīvo par pat 10 – 15 procentiem ilgāk salīdzinājumā ...

Beverages; Coffee

English (EN)Dumb Ways to Die

Dumb Ways to Die is a short animated film published on the internet in 2012 by Australian railway company Metro Trains Melbourne to promote railroad safety. It uses cartoon characters and dark humor to convey its message of warning not to behave irresponsibly ...

Latvian (LV)Stulbi veidi, kā nomirt

"Stulbi veidi, kā nomirt" ir īsa animācijas filma , kas 2012. gadā tika Austrālijas dzelzsceļa uzņēmuma "Metro Trains Melbourne" publicēta internetā dzelzsceļa drošības veicināšanai. Tajā izmantoti multiplikācijas filmu varoņi un melnais humors, lai izplatītu ...

Internet; Internet communication

English (EN)assignor

Party that transfers a property or right (with their associated obligations and rights) to another (the assignee) under an assignment.

Latvian (LV)cedents

Puse, kura piešķir īpašumu vai tiesības (ar tiem saistītajiem pienākumiem un tiesībām) citam (cesionāram) ar cesijas līgumu.

Law; Contracts

English (EN)architect

Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.

Latvian (LV)arhitekts

Kvalificēts profesionālis, kurš projektē un pārskata ēku vai citu celtņu būvi. Skatīt arī sistēmu arhitekts.

Law; Contracts

English (EN)agglutinative language

Agglutinative (or agglutinating) languages are those which often combine their stems with many affixes to form long words.

Latvian (LV)aglutinējoša valoda

Aglutinējošanas valodas ir tās valodas, kurās saknei bieži pievieno vairākus afiksus garu vārdu veidošanai.

Language; Grammar

English (EN)Michael Anderson

Michael Philip Anderson (December 25, 1959 – February 1, 2003) was a United States Lieutenant Colonel (USAF) and NASA astronaut, who was killed in the Space Shuttle Columbia disaster when the craft disintegrated after reentry into the Earth's atmosphere.

Latvian (LV)Maikls Andersons

Maikls Filips Andersons (25.12.1959. – 01.02.2003.) bija Amerikas Savienoto valstu pulkvežleitnants (USAF) un NASA kosmonauts, kas gāja bojā kosmosa kuģa "Columbia" katastrofā, kad kuģis saira pēc atgriešanās zemes atmosfērā.

Astronomy; General astronomy

English (EN)dilute

In corporate law, to lower the value of shares currently outstanding by issuing new shares.

Latvian (LV)Vērtības samazināšanās

Korporatīvajās tiesībās, apgrozībā esošo akciju vērtības samazināšana, emitējot jaunas akcijas.

Law; European law

English (EN)recess

A break in a court or legislative session in which official proceedings are suspended for a short time.

Latvian (LV)Pārtraukums

Pārtraukums tiesas vai likumdošanas procesā, kurā tiesvedība ir uz laiku pārtraukta.

Law; European law