portrait

laluse

Bordeaux, France

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

603

Words Translated

52

Terms Translated

laluse’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent laluse’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)adjective

In grammar, an adjective is a word that modifies a noun or pronoun. For example, the word "beautiful" is an adjective that modifies the word "day" in the sentence: It's a beautiful day.

Latvian (LV)īpašības vārds

Gramatikā īpašības vārds ir vārds, kas izskaidro lietvārdu vai vietniekvārdu. Piemēram, vārds \"skaists\" ir īpašības vārds, kurš izskaidro vārdu \"diena\" teikumā \"šodien ir skaista diena\".

Language; Grammar

English (EN)coffee longevity

The notion that drinking coffee regularly can make a person live longer. A 14-year study conducted by the National Institutes of Health and AARP found that coffee drinkers actually lived longer by as much as 10 to 15 percent compared to people who didn't ...

Latvian (LV)kafijas ilgmūžība

Priekšstats, ka, regulāri dzerot kafiju, cilvēks var dzīvot ilgāk. Nacionālo Veselības institūtu un Amerikas Pensionāru asociācijas (AARP)14 gadu veiktais pētījums atklājis, ka kafijas lietotāji patiesībā dzīvo par pat 10 – 15 procentiem ilgāk salīdzinājumā ...

Beverages; Coffee

English (EN)active antenna

An antenna that amplifies the GPS signal before sending it to the receiver.

Latvian (LV)aktīvā antena

Antena, kas palielina GPS signālu pirms tā nosūtīšanas uztvērējam.

Telecommunications; GPS (global positioning system)

English (EN)Andy Zhang

A native of China, Andy Zhang is the youngest golf player to ever qualify for the United States Open at age 14. He was added to the 156-man field at the 2012 United States Open to replace Paul Casey, who withdrew with a shoulder problem after Brandt Snedeker ...

Latvian (LV)Endijs Žengs

Dzimis Ķīnā, Endijs Žengs ir jaunākais golfa spēlētājs pasaulē, kam atļauts piedalīties "United States Open" turnīrā 14 gadu vecumā. Viņš tika pievienots 156 vīru laukam 2012. gada "United States Open" kā Pola Keisija aizstājējs, kurš izstājās pleca problēmas ...

People; Sportspeople

English (EN)line

Traditional wired phone service. Voice, video and data transmission technology that relies on wires. Also called wireline.

Latvian (LV)līnija

Tradicionāls stacionāro telefonu pakalpojums. Balss, video un datu pārraides tehnoloģija, kas darbojas caur vadiem. Saukta arī par vadlīniju.

Mobile communications; Mobile phones

English (EN)course over ground (COG)

Your direction of movement relative to a ground position.

Latvian (LV)virszemes kurss

Kustību virziens atkarībā pret zemes pozīciju.

Telecommunications; GPS (global positioning system)

English (EN)junk material

Anything that is considered worthless or second-hand; garbage; rubbish.

Latvian (LV)krāmi

Jebkas, kas uzskatāms par nederīgu vai lietotu; atkritumi.

Miscellaneous; Nouns

English (EN)bailee

A person who receives property by way of bailment.

Latvian (LV)glabātājs

Persona, kas saņem īpašumu deponēšanas ceļā.

Law; Contracts

English (EN)assignor

Party that transfers a property or right (with their associated obligations and rights) to another (the assignee) under an assignment.

Latvian (LV)cedents

Puse, kura piešķir īpašumu vai tiesības (ar tiem saistītajiem pienākumiem un tiesībām) citam (cesionāram) ar cesijas līgumu.

Law; Contracts

English (EN)despotism

A form of government in which one ruler has absolute power.

Latvian (LV)Despotisms

Valdības forma, kurā vienam valdniekam ir absolūtā vara.

Law; European law