portrait

lorant.venczel

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

5,890

Words Translated

213

Terms Translated

lorant.venczel’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent lorant.venczel’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)vertical portal

n the Web, a vertical portal is a Web site that provides a gateway to information related to a particular industry such as localization, health care, insurance, or automobiles. A vertical industry is one that is focused on a relatively narrow range of goods ...

Romanian (RO)portal vertical

Pe Internet un portal vertical este o pagină web care oferă acces la informaţii referitoare la o anumită industrie cum ar fi localizarirea, sănătatea, asigurările sau auto. Industria verticală este cea concentrată pe un domeniu îngust de bunuri şi servicii, ...

Advertising; New media advertising

English (EN)professional engineer

A professional firm and/or individual who is professionally engaged in an engineering discipline.

Romanian (RO)inginer profesionist

Firmă sau individ angajat în activităţi de inginerie profesională.

Business services; Project management

English (EN)schedule control

The process of controlling changes to the project schedule.

Romanian (RO)controlul programului

Procesul de control al modificărilor survenite la programul unui proiect.

Business services; Project management

English (EN)customer lifetime value (CLV)

A value given customers of the total profitability through out their lifetime.

Romanian (RO)valoare pe întreaga viaţă (CLV)

Valoare dată de către clienţi pentru profitabilitatea totală a unui produs, estimat pe toată durata vieţii.

Business services; Marketing

English (EN)functional job analysis

The preparation required for the construction of a job description. It is necessary to collect data on the job to be advertised.

Romanian (RO)analiza funcţională a locului de muncă

Pregătirile necesare pentru descrierea unui loc de muncă. Este necesară colectarea datelor de la locul de muncă care se va descrie.

Business services; Human resources

English (EN)summary dismissal

The act of dismissing personnel immediately, usually because the person has committed some act of Gross Misconduct.

Romanian (RO)concediere imediată

Acţiunea de concediere imediată, de obicei survenită din cauza unei Abateri Grave.

Business services; Human resources

English (EN)freedom of association

The right to belong to a union. As protected by the Human Rights Act 1993.

Romanian (RO)libertatea de asociere

Dreptul de înscriere într-un sindicat. Aşa cum este prevăzut în hotărârea 1993 al Drepturilor Omului.

Business services; Human resources

English (EN)confidentiality agreement

A legal contract signed by all employees to guarantee that they will not reveal the company's confidential and propriety information.

Romanian (RO)acord de confidenţialitate

Contract legal semnat de toţi angajaţii prin care se garantează confidenţialitatea şi proprietatea informaţiilor companiei.

Business services; Human resources

English (EN)porter’s generic strategies

Michael E Porter's theory on how a company can gain competitive advantage through cost leadership, differentiation and focus.

Romanian (RO)strategiile generale ale lui Porter

Teroia lui Michael E. Porter despre modul în care o companie poate câştiga avantaje competitive prin costuri de abilităţi de conducere, diferenţieri şi concentrare.

Business services; Marketing

English (EN)contingency reserve

The amount of money or time needed above the estimate to reduce the risk of overruns of project objectives to a level acceptable to the organization.

Romanian (RO)rezervă de împrejurări

Sumă de bani sau timp necesară peste estimat, pentru a reduce riscul de depăşire a obiectivelor la un nivel acceptat de organizaţie.

Business services; Project management