portrait

lorant.venczel

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

5,890

Words Translated

213

Terms Translated

lorant.venczel’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent lorant.venczel’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)independent contractor

A person who works for him/herself but has a contract for services with another person/organization.

Romanian (RO)contractant independent

Persoană care lucrează pe cont propriu, dar are un contract cu o altă persoană/organizaţie.

Business services; Human resources

English (EN)advanced television systems committee (ATSC)

The committee responsible for developing and establishing Digital-HDTV Standards.

Romanian (RO)comitetul de sisteme avansate de televiziune

Comitetul responsabil pentru dezvoltarea şi stabilirea Standardelor HDTV Digital.

Consumer electronics; Home theatre system

English (EN)competitive advantage

‘People are the source of competitive advantage’. Other systems in an organization can be copied but not the people in the organization.

Romanian (RO)avantaj competitiv

‘Oamenii sunt sursa avantajului competitiv’. Sistemele dintr-o organizaşie pot fi copiate, dar oamenii nu.

Business services; Human resources

English (EN)return on investment (ROI)

A ratio of the benefit or profit derived from a specific investment compared to the cost of the investment itself.

Romanian (RO)rentabilitate a investiţiilor (ROI)

Rata beneficiilor sau profitului derivat dintr-o investiţie specifică comparat la costurile de investişie.

Business services; Human resources

English (EN)cable TV (CATV)

A broadband communications technology in which multiple television channels, as well as audio and data signals, may be transmitted either one way or bidirectionally through an often hybrid (fiber and coaxial) distribution system to a single or to multiple ...

Romanian (RO)TV cablu (CATV)

Tehnologie de comunicare pe bandă largă prin care păot fir transmise mai multe canale de televiziune precum şi semnale audio şi date într-un singur sens, sau bidirecţional, printr-un sistem hibrid (fibră optică şi cablu coaxil) de distribuţie către un unct ...

Telecommunications; General telecom

English (EN)sensor

A sensor is a device that receives signals and responds to them, or that convert them in others signals which can be read by an observer or by an instrument. Most sensors are calibrated against known standards in order to make its use easier. Ideal sensors ...

Romanian (RO)senzor

Un aparat care primeşte şi răspunde la semnale, sau care le converteşte în alte tipuri de semnale care apoi sunt citite de un observator sau un instrument. Cei mai mulţi senzori sunt calibraţi la standarde cunoscute pentru a facilita utilizarea lor. Senzorii ...

Electronic components; Sensors

English (EN)waterlogging

Impeded drainage; or soil saturated with water but not necessarily with standing water.

Romanian (RO)saturaţie de apă

Drenare împiedicată; sau sol saturat cu apă, dar nu neapărat cu apă de suprafaţă.

Agriculture; Rice science

English (EN)contract closure

The process of completing and settling the contract, including resolution of any open items, and closing each contract.

Romanian (RO)închierea contracului

Procesul de terminare şi încheiere a contractului incluzând rezoluţia tuturor obiectivelor deschise, şi închiderea fiecărui contract.

Business services; Project management

English (EN)cost control

The process of influencing the factors that creates variances, and controlling changes to the project budget.

Romanian (RO)control al costurilor

Procesul de influenţare a factorilor care creează variaţii şi controlul modificărilor asupra bugetului unui proiect.

Business services; Project management

English (EN)business to business (B2B)

The sale of a product or service between businesses, as opposed to business done with the end-consumer.

Romanian (RO)Comerţ între firme (B2B - business to business)

Vânzarea unui produs sau serviciu între firme, contrar operaţiunilor de vânzare către clientul final.

Business services; Marketing