portrait

lorant.venczel

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

5,890

Words Translated

213

Terms Translated

lorant.venczel’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent lorant.venczel’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)performance management

This is a process of identifying, evaluating and developing the work performance of employees in an organization, in order that organizational objectives are more effectively achieved and understood by employees.

Romanian (RO)managementul performanţei

Proces de identificare, evaluare şi dezvoltare a performanţei muncii angajaţilor dintr-o organizaţie pentru a atinge mai eficient obiectivele acesteia şi de a înţelege mai bine angajaţii.

Business services; Human resources

English (EN)operations

An organizational function performing the ongoing execution of activities that produce the same product or provide a repetitive service.

Romanian (RO)operaţiuni

Funcţie organizaţională care execută activităţile prezente, producând acelaşi produs sau un serviciu repetitiv.

Business services; Project management

English (EN)risk management planning

The process of deciding how to approach, plan, and execute risk management activities for a project.

Romanian (RO)planificarea managementului de risc

Procesul prin care se defineşte modalitatea de abordare, planificare şi execuţie a managementului de risc.

Business services; Project management

English (EN)replacement charts

A summarization in visual form the numbers of incumbents in each job or family of jobs, the number of current vacancies per job and the projected future vacancies. See Succession planning.

Romanian (RO)grafic de înlocuire

Sumar în formă vizuală al numărului de poziţii disponibile pe un loc de muncă sau o clasă de locuri de muncă iminente, numărul de posturi disponibile per loc de muncă şi posturile vacante planificate. Vezi Planificarea Succesorală.

Business services; Human resources

English (EN)percent complete (PC)

An estimate, expressed as a percent, of the amount of work that has been completed on an activity or a work breakdown structure component.

Romanian (RO)procent finalizat

Un estimat, exprimat în sutimi, a cantităţii muncii depuse la o activitate, sau o dezmembrare a muncii pe componente.

Business services; Project management

English (EN)cost control

The process of influencing the factors that creates variances, and controlling changes to the project budget.

Romanian (RO)control al costurilor

Procesul de influenţare a factorilor care creează variaţii şi controlul modificărilor asupra bugetului unui proiect.

Business services; Project management

English (EN)affirmative action

Carried out on behalf of women and disadvantaged groups and members of such groups are placed in dominant positions.

Romanian (RO)acţiune afirmativă

Realizat pentru femei şi grupurile mai puţin avantajate, când un membru al acestui grup este desemnat în poziţii dominante.

Business services; Human resources

English (EN)prime contractor

(1) Any contractor having a contract directly with the owner.

Romanian (RO)antreprenor principal

(1) Orice antreprenor care are un contract direct cu beneficiarul.

Business services; Project management

English (EN)absorption

The adhesion of gas or liquid molecules to the surfaces of solids or liquids with which they are in contact.

Romanian (RO)absorbtie

Aderenţa moleculelor de gaz sau lichid la suprafeţe solide sau lichide cu care intră în contact.

Electronic components; Capacitors

English (EN)desired track (DTK)

The compass course between the "from" and "to" waypoints.

Romanian (RO)curs dorit

Cursul indicat de busolă între punctul \"de la\" pâna la \"destinaţie\"

Telecommunications; GPS (global positioning system)