portrait

lorant.venczel

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

5,890

Words Translated

213

Terms Translated

lorant.venczel’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent lorant.venczel’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)air conditioner

An assembly of equipment for air treatment consisting of a means for ventilation, air circulation, air cleaning, and heat transfer (either heating or cooling). The unit usually consists of an evaporator or cooling coil, and an electrically-driven compressor ...

Romanian (RO)Aparat de aer condiţionat

Ansamblu de echipemente folosite pentru tratarea aerului, însemnând ventilare, circularea aerului, curăţarea aerului şi transferul de căldură (încălzire sau răcire). Unitatea de obicei se compune dintr-un evaporator sau bubclă de răcire şi o combinaţie de ...

Energy; General

English (EN)keyword

The words relating to a specific topic that are entered into a search field in an attempt to retrieve information about that topic.

Romanian (RO)cuvânt cheie

Cuvintele aflate în strânsă legătură cu un subiect, care sunt introduse într-un spaţiu de căutare pentru a returna informaţii depsre acel subiect.

Business services; Public relations

English (EN)cable TV (CATV)

A broadband communications technology in which multiple television channels, as well as audio and data signals, may be transmitted either one way or bidirectionally through an often hybrid (fiber and coaxial) distribution system to a single or to multiple ...

Romanian (RO)TV cablu (CATV)

Tehnologie de comunicare pe bandă largă prin care păot fir transmise mai multe canale de televiziune precum şi semnale audio şi date într-un singur sens, sau bidirecţional, printr-un sistem hibrid (fibră optică şi cablu coaxil) de distribuţie către un unct ...

Telecommunications; General telecom

English (EN)corporate mission

Describes what business the organization is in and who its customers are.

Romanian (RO)misune corporativă

Descrie tipul de afaceri al oragnizaţiei şi cine sunt clienţii ei.

Business services; Human resources

English (EN)attrition

A term used to describe voluntary and involuntary terminations, deaths, and employee retirements that result in a reduction to the employer's physical workforce.

Romanian (RO)diminuarea forţei de muncă

Termen utilizat în descrierea terminării involuntare sau voluntare a unui contract de muncă, decese sau pensionări ale personalului care au drept consecinţă reducerea forţei fizice de muncă a angajatorului.

Business services; Human resources

English (EN)strategic planning

The process of identifying an organization's long-term goals and objectives and then determining the best approach for achieving those goals and objectives.

Romanian (RO)planificarea strategică

Procesul de identificare a obiectivelor pe termen lung a unei organizaţii ca apoi să fie definite cele mai bune abordări pentru atingerea lor.

Business services; Human resources

English (EN)water table

The upper surface of ground water and the level below it where the soil is saturated with water.

Romanian (RO)oglinda apei

Suprafaţa de deasupra apei de suprafaţă şi nivelul imediat dedesubt, unde solul este saturat cu apă.

Agriculture; Rice science

English (EN)cost control

The process of influencing the factors that creates variances, and controlling changes to the project budget.

Romanian (RO)control al costurilor

Procesul de influenţare a factorilor care creează variaţii şi controlul modificărilor asupra bugetului unui proiect.

Business services; Project management

English (EN)learning styles

The various preferences and methods employed by learners in the process of learning.

Romanian (RO)stil de învăţare

Preferinţe sau metode diverse preferate de cei care învaţă.

Education; Teaching

English (EN)virulent gene

A gene in pest which is able to break down the gene for pest resistance in the plant and thus allows the pest to use the plant as a host.

Romanian (RO)genă virulentă

Genă dintr-un dăunător capabilă să descompună gena responabilă de rezistenţă la dăunători, astfel aceştia folosind planta pe post de gazdă.

Agriculture; Rice science