portrait

Neja Strukelj

London, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

14,930

Words Translated

0

Terms Translated

Neja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Neja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)theory

A hypothesis assumed for the sake of argument or investigation.

Slovenian (SL)teorija

Hipoteza, ki nastane zavoljo argumenta ali raziskave.

Politics; U.S. politics

English (EN)bear market

A declining or tending toward a declining in prices.

Slovenian (SL)medvedji trg

Upadanja ali težijo k upadanje cen.

Politics; U.S. politics

English (EN)political party

An organization of people with similar interests and attitudes established with the aim of achieving legitimate control of government and using that power to pursue a specific program.

Slovenian (SL)politična stranka

Organizacija, ki združuje posameznike z enakimi interesi ter naravnanostjo, katere cilj je vzpostavitev legitimne oblasti ter vpeljava določenega političnega programa na podlagi te oblasti.

Sociology; General sociology

English (EN)new urban sociology

An approach to urbanization that considers the interplay of local, national, and worldwide forces and their effect on local space, with special emphasis on the impact of global economic activity.

Slovenian (SL)nova urbana sociologija

Pristop na področju urbanizacije, ki upošteva interakcijo med lokalnimi, nacionalnimi ter svetovnimi silami in njihovim vplivom na lokalni prostor, s posebnim poudarkom na vpliv na globalno gospodarsko dogajanje.

Sociology; General sociology

English (EN)social interaction

The ways in which people respond to one another.

Slovenian (SL)družbena interakcija

Načini, na katere se posamezniki medsebojno odzivajo.

Sociology; General sociology

English (EN)sexuality

Refers to how society views sex and how we feel about ourselves as sexual beings.

Slovenian (SL)spolnost

Izraz se nanaša na družbeno dojemanje spola ter dojemanje nas samih kot spolnih bitij.

Sociology; General sociology

English (EN)stereotyping

A process whereby a trait, usually negative, is generalized to all members of a particular group.

Slovenian (SL)stereotipizacija

Proces, preko katerega se določena lastnost, ki je običajno negativne narave, posplošeno pripisuje vsem pripadnikom določene skupine.

Sociology; General sociology

English (EN)Italian sonnet

a fourteen-line verse form consisting of rhyme scheme a-b-b-a-a-b-b-a for the first 8 lines, followed by any rhyme scheme for the final 6 lines so long as it consists of 3 rhyme pairs and it avoids a final rhymed couplet. (eg a-c-c-d-e-d-e)

Slovenian (SL)Italijanski sonet

Štirinajst verzna pesem, za katero je v prvih osmih verzih značilna rima 'abbaabba', v zadnjih šestih verzih pa sledi kateri koli rimski shemi - mora pa biti sestavljena iz treh parov rim ter se izogibati končnemu distihu (npr. 'accdede').

Literature; Poetry

English (EN)morality

The rules of right and good conduct.

Slovenian (SL)morala

Pravila pravilnega in dobrega vedenja.

Politics; U.S. politics

English (EN)canon

Texts or text considered part of the heritage of a particular community and thus mandatory reading in school and university curricula.

Slovenian (SL)kanon

Besedilo ali besedila, ki se smatrajo za del dediščine določene skupnosti in so kot takšna vključena v seznam obveznega branja v šolskih ali univerzitetnih učnih načrtih.

Language; Translation