portrait

Tereza Sykorova

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

4,774

Words Translated

0

Terms Translated

Tereza’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tereza’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Dogen Kigen

A Japanese Zen monk, stressed the importance of acquiring the perspective of the universal Self, given the impermanence of life.

Czech (CS)Dógen Kigen

Japonský zenový mnich. Ve světle pomíjivosti života zdůrazňoval důležitost získání perspektivy univerzálního já.

Philosophy; Eastern philosophy

English (EN)adjective

In grammar, an adjective is a word that modifies a noun or pronoun. For example, the word "beautiful" is an adjective that modifies the word "day" in the sentence: It's a beautiful day.

Czech (CS)přídavné jméno

Přídavné jméno je z gramatického hlediska slovo, které blíže určuje podstatné jméno nebo zájmeno. Například slovo "krásný" je přídavné jméno, které blíže určuje slovo "den" ve větě "Dnes je krásný den."

Language; Grammar

English (EN)Valletta

capital of Malta

Czech (CS)Valletta

hlavní město Malty

Geography; Capitals

English (EN)broadcasting

Using radio waves to distribute radio or TV programs, which are available for reception by the general public.

Czech (CS)vysílání

distribuce veřejně dostupných radiových nebo televizních programů s využitím radiových vln

Entertainment; TV

English (EN)Basho

The greatest Japanese haiku writer.

Czech (CS)Bašó

Nejvýznamnější japonský básník haiku.

Philosophy; Eastern philosophy

English (EN)chorophobia

La chorophobie est une intense, prolongée et irrationnelle crainte de la pratique de la danse.

Czech (CS)chorofobie

Chorofobie je silný, dlouhodobý, iracionální strach z tance.

Psychiatry; Phobias

English (EN)Missouri

24th US State; admitted August 10, 1821

Czech (CS)Missouri

Dvacátý čtvrtý stát USA. Přijatý 10. srpna 1821.

Geography; Geography

English (EN)deltiology

Deltiology refers to the collection and study of postcards, usually as a hobby.

Czech (CS)deltiologie

Deltiologie je sbírání a studium pohlednic, obvykle jako koníček.

Communication; Postal communication

English (EN)home birth

Labor and delivery that takes place at home, usually with a midwife present.

Czech (CS)domácí porod

Porod probíhající doma obvykle za účasti porodní asistentky.

Parenting; Pregnancy

English (EN)cesarean section

A surgical procedure in which a baby is delivered through a cut in the abdomen and uterus. Used when a woman can't give birth vaginally. Also called C-section.

Czech (CS)císařský řez

Chirurgický úkon, během kterého je dítě vyjmuto z těla matky řezem v břišní dutině a děloze. Užívá se, pokud žena nemůže porodit vaginální cestou. Alternativní název je sekce.

Parenting; Pregnancy