portrait

Tereza Sykorova

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

4,774

Words Translated

268

Terms Translated

Tereza’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tereza’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)South Dakota

40th US State; admitted November 2, 1889

Czech (CS)Jižní Dakota

Čtyřicátý stát USA. Přijatý 2. listopadu 1889.

Geography; Geography

English (EN)Washington

42nd US State; admitted November 11, 1889

Czech (CS)Washington

Čtyřicátý druhý stát USA. Přijatý 11. listopadu 1889.

Geography; Geography

English (EN)oboe

A double-reed instrument made of wood with a nasal, "reedy" timbre. The player blows directly into a double reed (two thin strips of cane bound together), setting them in vibration.

Czech (CS)hoboj

Dvojplátkový dřevěný hudební nástroj s nosovým, ostrým zvukem. Hudebník fouká do tzv. strojku (tvořeného dvěma tenkými plátky trstě rákosovité) a tím ho rozechvívá.

Music; General music

English (EN)Hinduism

The Western word for the religious beliefs and practices of the majority of the people of India.

Czech (CS)Hinduismus

Západní označení pro náboženská přesvědčení a praktiky většiny obyvatel Indie.

Philosophy; Eastern philosophy

English (EN)the goat, the sea goat

The tenth sign of the Zodiac (270° - 300° of the Zodiac)

Czech (CS)kozoroh

Desáté znamení zvěrokruhu (270° - 300° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)contraction

The strong, rhythmic tightening of the uterus during labor. Regular strong and painful contractions dilate the cervix and push the baby through the birth canal.

Czech (CS)kontrakce

Silné, rytmické stahování dělohy při porodu. Pravidelné silné a bolestivé kontrakce rozšiřují děložní hrdlo a vytlačují dítě ven porodními cestami.

Parenting; Pregnancy

English (EN)beef

Beef is the name of meat from bovines including antelope, bison, water buffalo, yak and cattle. It most commonly refers to domestic cattle.

Czech (CS)hovězí

Hovězí je název pro maso ze skotu včetně antilopy, bizona, vodního buvola, jaka a hovězího dobytka.

Meat products; Beef

English (EN)teleological

A teleological ethics is one that claims that it is the consequences (or goals-fostered-by) of actions that determine their moral worth. Mill’s utilitarianism (“act so as to achieve the greatest possible balance of pleasure over pain for all sentient ...

Czech (CS)teleologický

Teleologická etika je taková etika, která tvrdí, že morální hodnotu činů určují jejich důsledky. Millův utilitarianismus ("jednej tak, abys dosáhl nejvyšší možné míry potěšení oproti utrpení pro všechny vědomé bytosti") je považován za typický příklad. Viz ...

Philosophy; General philosophy

English (EN)gioioso

Joyous.

Czech (CS)gioioso

vesele

Music; General music

English (EN)Murasaki Shikibu

An influential Japanese Mahayana Buddhist philosopher of the late tenth and early eleventh centuries, held that women were responsible moral agents who were capable of enlightenment and could influence their destines, reach nirvana, and achieve salvation.

Czech (CS)Murasaki Šikibu

Vlivný japonský filosof mahájánového buddhismu z přelomu desátého a jedenáctého století. Domníval se, že ženy jsou zodpovědnými morálními činiteli, schopnými osvícení a ovlivnění svého údělu, dosažení nirvány a spasení.

Philosophy; Eastern philosophy