portrait

Tereza Sykorova

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

4,774

Words Translated

268

Terms Translated

Tereza’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tereza’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Capricorn

The tenth sign of the Zodiac (270° - 300° of the Zodiac) It is symbolized by a goat with its hind part as that of a dolphin. It is sometimes represented as the unicorn, and often as a crocodile. It is powerful by night. The sign is owned by Saturn; Mars is ...

Czech (CS)kozoroh

Desáté znamení zvěrokruhu (270° - 300° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)beef

Beef is the name of meat from bovines including antelope, bison, water buffalo, yak and cattle. It most commonly refers to domestic cattle.

Czech (CS)hovězí

Hovězí je název pro maso ze skotu včetně antilopy, bizona, vodního buvola, jaka a hovězího dobytka.

Meat products; Beef

English (EN)birth plan

A written set of directives created by expectant parents that expresses how they'd like labor to be managed. A birth plan might mention preferences about walking during labor, induction, cesarean section, use of camera/video, pain medication, etc.

Czech (CS)porodní plán

Psaný soubor instrukcí vytvořený nastávajícími rodiči, který stanoví, jaký průběh porodu upřednostňují. V porodním plánu mohou být uvedené preference ohledně chůze v průběhu porodu, vyvolání porodu, císařského řezu, používání fotoaparátu a videa, anestetik, ...

Parenting; Pregnancy

English (EN)hyperglycemia

Having too much glucose in the blood. Hyperglycemia is usually a sign of gestational diabetes.

Czech (CS)hyperglykemie

Příliš vysoké množství glukózy v krvi. Hyperglykemie je obvykle známkou těhotenské cukrovky.

Parenting; Pregnancy

English (EN)Balloon

Unpowered lighter-than-air craft.

Czech (CS)balón

Bezpohonový vzdušný dopravní prostředek lehčí než vzduch.

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)the goat, the sea goat

The tenth sign of the Zodiac (270° - 300° of the Zodiac)

Czech (CS)kozoroh

Desáté znamení zvěrokruhu (270° - 300° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)cognates

Words so similar from one language to the next as to suggest that both are variants of a single ancestral prototype.

Czech (CS)kognáty

slova, která jsou si v různých jazycích natolik podobná, že to poukazuje na jejich společný původ v jediném pravzoru

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)family practitioner

The updated term for the general practitioner who provides medical service for the whole family.

Czech (CS)rodinný lékař

Nový termín pro praktického lékaře, který poskytuje lékařské služby celé rodině.

Parenting; Pregnancy

English (EN)foul

a violation of the rules for which an official assesses a free kick.

Czech (CS)faul

porušení pravidel, za něž rozhodčí udělí trestný kop

Sports; Soccer

English (EN)Hawaii

50 US State; admitted August 21, 1959

Czech (CS)Havaj

Padesátý stát USA. Přijatý 21. srpna 1959.

Geography; Geography