portrait

Tereza Sykorova

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

4,774

Words Translated

268

Terms Translated

Tereza’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tereza’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)epistemology

Traditionally, the theory of knowledge. Answering the question: what kinds of knowledge can we have of the external world of objects, of minds other than our own, of mathematical objects, and so on.

Czech (CS)epistemologie

Tradičně teorie poznání. Odpověď na otázku, jaké druhy poznání vnějšího světa objektů nebo myslí odlišných od naší nebo matematických objektů apod. můžeme mít

Philosophy; General philosophy

English (EN)Dakar

capital of Senegal

Czech (CS)Dakar

hlavní město Senegalu

Geography; Capitals

English (EN)the fish

The twelfth sign of the Zodiac (330° - 360° of the Zodiac)

Czech (CS)ryby

Dvanácté znamení zvěrokruhu (330° - 360° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)generative linguistics

A school of thought within linguistics that makes use of the concept of a generative grammar.

Czech (CS)generativní lingvistika

Myšlenkový směr v rámci lingvistiky, který využívá koncept generativní gramatiky.

Language; Grammar

English (EN)Minnesota

32nd US State; admitted May 11, 1858

Czech (CS)Minnesota

Třicátý druhý stát USA. Přijatý 11. května 1858.

Geography; Geography

English (EN)Chisinau

capital of Moldova

Czech (CS)Kišiněv

hlavní město Moldavska

Geography; Capitals

English (EN)Andorra la Vella

capital of Andorra

Czech (CS)Andorra la Vella

hlavní město Andorry

Geography; Capitals

English (EN)genetic screening

Any test used to find genetic abnormalities.

Czech (CS)genetický screening

Jakýkoliv test určený ke zjištění vrozených vad.

Parenting; Pregnancy

English (EN)Virgo

The sixth sign of the Zodiac (150° - 180° of the Zodiac)

Czech (CS)panna

Šesté znamení zvěrokruhu (150° - 180° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)infertility

The inability to conceive or carry a child to term.

Czech (CS)neplodnost

Neschopnost oplodnit, otěhotnět nebo donosit dítě.

Parenting; Pregnancy