portrait

Tereza Sykorova

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

4,774

Words Translated

268

Terms Translated

Tereza’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tereza’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)the twins

The third sign of the Zodiac (60° - 90° of the Zodiac)

Czech (CS)blíženci

Třetí znamení zvěrokruhu (60° - 90° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)interference

Unwanted electrical signals or noise causing impairments in the video signal.

Czech (CS)rušení

nežádoucí elektrické signály nebo šum způsobující porušení videosignálu

Entertainment; TV

English (EN)Gemini

The third sign of the Zodiac (60° - 90° of the Zodiac)

Czech (CS)blíženci

Třetí znamení zvěrokruhu (60° - 90° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)Alternating current

Also known as AC, this electric current changes direction multiple times within a second.

Czech (CS)střídavý proud

Také známý pod označením AC. Střídavý elektrický proud mění směr několikrát za sekundu.

Energy; Hydroelectric

English (EN)Virgo

The sixth sign of the Zodiac (150° - 180° of the Zodiac)

Czech (CS)panna

Šesté znamení zvěrokruhu (150° - 180° zvěrokruhu).

Astrology; Zodiac

English (EN)non troppo

Not too much.

Czech (CS)non troppo

ne přespříliš

Music; General music

English (EN)rhetoric

The technique of speaking effectively in public. Regarded in the past as an art and cultivated deliberately.

Czech (CS)rétorika

Technika efektivního veřejného proslovu. V minulosti byla považována za umění a byla systematicky pěstována.

Language; Terminology

English (EN)Hsün Tzu

A a Chinese Confucian philosopher who championed a blend of Confucianism and Taoism. Hsün Tzu lived during the Warring States Period and contributed to one of the Hundred Schools of Thought.

Czech (CS)Sün-c'

Čínský konfuciánský myslitel, který prosazoval kombinaci konfucianismu a taoismu. Sün-c' žil v období Válčících států a přispěl k jedné ze Sta filosofických škol.

Philosophy; Eastern philosophy

English (EN)Buddhism

A philosophical tradition, founded by Gautama Siddhartha Buddha in the fifth century b. C. , that took on various forms as a religion and spread throughout Asia; Buddhism attempts to help the individual conquer the suffering and mutability of human existence ...

Czech (CS)Buddhismus

Filosofická škola založená v pátém stol. př. n. l. Siddhártou Gautámou Buddhou, která nabyla různých náboženských podob a rozšířila se po Asii. Buddhismus chce člověku pomoci překonat utrpení a proměnlivost lidské existence s pomocí odstranění touhy a ega a ...

Philosophy; Eastern philosophy

English (EN)sperm

The male reproductive cells produced by the testicles. Sperm is deposited by the male into the female's vagina and fertilizes an egg to produce an embryo.

Czech (CS)spermie

Mužské rozmnožovací buňky tvořící se ve varlatech. Spermie jsou mužem zaneseny do ženské vaginy, kde oplodní vajíčko a vytvoří embryo.

Parenting; Pregnancy