portrait

Akmal Xushvaqov

Samarkand, Uzbekistan

Translate From: English (EN)

Translate To: Uzbek (UZ)

5,575

Words Translated

215

Terms Translated

Akmal’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Akmal’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)the (f)

function words; articles and pronouns; definite article, (female translation)

Uzbek (UZ)(f)

funksiyali so‘zlar; artikllar va olmoshlar;aniq artikl, (ayol tarjimasi)

Language; Dictionaries

English (EN)publisher

Use publisher to Publish your status, photos, notes and more into the stream. Posts show up both in your profile, and on your friends' home pages.  Tour the new Facebook homepage to see the location of Publisher on the profile.

Uzbek (UZ)noshir

Noshirdan status, fotosuratlar, qaydlar va boshqalarni oqimli kanalga joylashtirish uchun foydalaning. Postlar profilingiza ham, do‘stlaringizning sahifalarida ham ko‘rinadi. Profildagi noshirning joylashuvini ko‘rish uchun Facebook bosh sahifasiga sayohat ...

Internet; Social media

English (EN)stream

The stream shows you posts from your friends in real-time.  This keeps you up to date on everything that's happening. You can control who appears here.  Tour the new Facebook homepage to see where Stream is located on the profile.

Uzbek (UZ)oqim

Oqim real vaqtdagi do‘stlaringizning postlarini sizga ko‘rsatadi. U sizga ro‘y bergan har bir narsani yangilab ko‘rsatib turadi. Siz kimni u yerda ko‘rsatilishini boshqarishingiz mumkin. "Oqim"ni profilning qayerida joylashganini ko‘rish uchun yangi Facebook ...

Internet; Social media

English (EN)general advertising

Advertising that is used to create an image or an awareness of a product or company over time.

Uzbek (UZ)umumiy reklama

Reklama qilishdan kompaniya yoki mahsulot ko‘lamini yaxshilashda yoki imidjini yaratishda foydalaniladi.

Advertising; Print advertising

English (EN)member

A person who has joined and participates with a group.

Uzbek (UZ)a’zo

Guruhga qo‘shilgan va unda ishtirok etadigan shaxs.

Internet; Social media

English (EN)constant

A value that is not calculated. For example, the number 210 and the text "Quarterly Earnings" are constants. An expression, or a value resulting from an expression, is not a constant.

Uzbek (UZ)konstant

Hisoblanmaydigan qiymat. Masalan, 210 raqami va "Chorak daromad" matni konstantlar hisoblanadi. Ifodadan natija beruvchi qiymat yoki ifoda konstant emas

Software; Operating systems

English (EN)font

A graphic design applied to all numerals, symbols, and alphabetic characters. Also called type or typeface. Arial and Courier New are examples of fonts. Fonts usually come in different sizes, such as 10 point, and various styles, such as bold.

Uzbek (UZ)shrift

Barcha raqamlar, belgilar va alifbodagi harglarga tegishli grafik dizayn. Shuningdek, yozuv va yozuv ko‘rinishi ham deb nomlanadi. Arial va Coirier New shriftlarini misol sifatida keltirish mumkin. Shriftlar odatda turli hajmlardan hosil bo‘ladi, masalan, 10 ...

Software; Accounting software

English (EN)brochure

A small booklet or pamphlet, often containing promotional material or product information.

Uzbek (UZ)broshura

O‘zida reklama materillari yoki mahsulot haqida ma’lumot jamlagan risola yoki pamflet.

Advertising; Print advertising

English (EN)tweet

To post a short (usually 140 characters) entry on the Twitter social networking service website.

Uzbek (UZ)tvit

Twitter ijtimoiy tarmog‘i veb saytida qisqa xabar (odatda 140 ta belgi) qoldirish.

Internet; Social media

English (EN)Internet

The Internet is the network that links computers to one another, allowing them to communicate with the same language. Originally created by the U.S. Department of Defense, the Internet has become a way of life in the modern world.

Uzbek (UZ)Internet

Internet - kompyuterlarning birini boshqasiga bog‘lovchi, ularni bir tilda bir-biri bilan bog‘lanishiga ruxsat beradigan tarmoq. Birinchi marta AQSH Himoya Departamenti tomonidan yaratilgan. Internet zamonaviy dunyoda hayotning bir qismiga aylanib ...

Computer;