portrait

Akmal Xushvaqov

Samarkand, Uzbekistan

Translate From: English (EN)

Translate To: Uzbek (UZ)

5,575

Words Translated

215

Terms Translated

Akmal’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Akmal’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)L2 cache

Slightly larger and slower than L1 cache, this is the second level of cache used by the CPU.

Uzbek (UZ)L2 kesh

L1 keshdan biroz kattaroq va sekinroq. U CPU tomonidan foydalaniladigan keshning ikkinchi bosqichi.

Computer;

English (EN)consumer marketing

Advertising aimed at individual people or families, and not at other businesses.

Uzbek (UZ)iste’mol mollari marketingi

Yakka shaxslar yoki oila uchun (boshqa biznes turlari uchun emas)chiqariladigan reklama turi.

Advertising; Print advertising

English (EN)the (f)

function words; articles and pronouns; definite article, (female translation)

Uzbek (UZ)(f)

funksiyali so‘zlar; artikllar va olmoshlar;aniq artikl, (ayol tarjimasi)

Language; Dictionaries

English (EN)member

A person who has joined and participates with a group.

Uzbek (UZ)a’zo

Guruhga qo‘shilgan va unda ishtirok etadigan shaxs.

Internet; Social media

English (EN)Hardware

The physical components of the computer, such as the processor, hard drive, keyboard, mouse and display.

Uzbek (UZ)Qurilma

Kompyuterning prosessor, qattiq disk, klaviatura, sichqoncha va monitori kabi fizik komponentlaridir.

Computer;

English (EN)Latency

Latency is a measure of time delay in a computer or other systems.

Uzbek (UZ)Kutish vaqti

Kutish vaqti - kompyuter yoki boshqa tizimlardagi kechikish vaqti o‘lchovi.

Computer; Laptops

English (EN)cell

A single device which converts chemical energy into electrical current. Sometimes also referred to as a battery.

Uzbek (UZ)katak

Kimyoviy energiyani elektrik energiyaga aylantiruvchi yakka qurilma. Ba’zida batareya ham deb aytiladi.

Utilities; Electricity

English (EN)status

A micro-blogging feature called which allows users to inform their friends of their current whereabouts, actions, or thoughts.

Uzbek (UZ)holat

Foydalanuvchilarga o‘zlarining do‘stlarining qayerda ekanligi, faoliyatlari yoki o‘y-fikrlari haqida ma’lumot beruvchi mikro blog xususiyatidir.

Internet; Social media

English (EN)PivotChart report

A chart that provides interactive analysis of data, like a PivotTable report. You can change views of data, see different levels of detail, or reorganize the chart layout by dragging fields and by showing or hiding items in fields.

Uzbek (UZ)PivotChart hisoboti

PivotTable hisobotiga o‘xshagan ma’lumotlar interaktiv tashxisini ko‘rsatuvchi diagramma. Siz ma’lumotlar ko‘rinishini o‘zgartirishingiz, tafsilotlarning boshqacha darajasini ko‘rishingiz yoki maydonlarni surish, maydonlardagi bandlarni yashirish yoki ...

Computer; Operating systems

English (EN)Cache

Cache is the computer memory for temporarily storing frequently accessed information. Cache improves the overall speed of applications by reducing the time to access such information and relieving the burden from the main memory.

Uzbek (UZ)Kesh

Kesh muntazam kirib turiladigan ma’lumotlar vaqtincha joylashgan kompyuter xotirasidir. Kesh shunday ma’lumotlarga kirish vaqtini kamaytirish bilan ilova dasturlarning umumiy tezligini oshiradi va asosiy xotiradan o‘girlikni kamaytiradi.

Computer;