portrait

Winnie Ng'imor

Kapenguria, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Swahili (SW)

18,514

Words Translated

1,200

Terms Translated

Winnie’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Winnie’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)depreciation

A lowering in value or an underrating in worth.

Swahili (SW)uchakavu

Kupunguka katika thamani au kushushwa hadhi katika thamani.

Education; SAT vocabulary

English (EN)ally

A person or thing connected with another, usually in some relation of helpfulness.

Swahili (SW)mshirika/ rafiki

Mtu au kitu kinachoshikamana na nyingine, kwa kawaida katika uhusiano wa usaidizi.

Education; SAT vocabulary

English (EN)technic

Technical.

Swahili (SW)mbinu

Kiufundi.

Education; SAT vocabulary

English (EN)reminiscent

Pertaining to the recollection of matters of personal interest.

Swahili (SW)kukumbusha

Yanayohusu kumbukumbu ya masuala ya maslahi binafsi.

Education; SAT vocabulary

English (EN)concession

Anything granted or yielded, or admitted in response to a demand, petition, or claim.

Swahili (SW)mkataba

Chochote kilichotolewa au kufikiwa, au alikiriwa katika kukabiliana na mahitaji, dua, au madai.

Education; SAT vocabulary

English (EN)reservoir

A receptacle where a quantity of some material, especially of a liquid or gas, may be kept.

Swahili (SW)hifadhi

Chombo ambamo kifaa fulani, hasa maji au gesi, inaweza kuwekwa.

Education; SAT vocabulary

English (EN)manufacturer

A person engaged in manufacturing as a business.

Swahili (SW)mtengenezaji

Mtu anayeshiriki katika viwanda kama biashara.

Education; SAT vocabulary

English (EN)orthodoxy

Acceptance of the common faith.

Swahili (SW)kukubali

Kukubalika kwa imani ya kawaida.

Education; SAT vocabulary

English (EN)formative assessment

Assessment used to identify an individuals current strengths and weaknesses relative to a knowledge or skill with the intention of improving one's knowledge or skill.

Swahili (SW)maamuzi tathmini

Tathmini itumikayo kubaini uwezo na udhaifu wa sasa wa mtu binafsi ikilinganishwa na maarifa au ujuzi kwa nia ya kuboresha elimu ya mtu au ujuzi.

Education; Teaching

English (EN)boycott

To place the products or merchandise of under a ban.

Swahili (SW)kususia

Kupiga marufuku bidhaa au vifaa.

Education; SAT vocabulary