portrait

Winnie Ng'imor

Kapenguria, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Swahili (SW)

18,514

Words Translated

1,200

Terms Translated

Winnie’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Winnie’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)bulletin board

Electronic version of a notice board; bulletin board programs allow people to leave, read and response to messages and are typically used for interest groups on specific topics and in distance learning courses.

Swahili (SW)ubao wa matangazo

Toleo la kielektroniki la ubao wa matangazo; mipango ubao wa matangazo huruhusu watu kuacha, kusoma na kujibu jumbe na ni kawaida kutumika kwa ajili ya makundi yenye haja juu ya mada maalum na katika kozi za kujifunza kwa mbali.

Education; Teaching

English (EN)shrewd

Characterized by skill at understanding and profiting by circumstances.

Swahili (SW)ujanja

Sifa ya kuwa na ujuzi wa kuelewa na kufaidika katika hali.

Education; SAT vocabulary

English (EN)disagree

To be opposite in opinion.

Swahili (SW)kutokubali

Kuwa kinyume kwa maoni.

Education; SAT vocabulary

English (EN)descendant

One who is descended lineally from another, as a child, grandchild, etc.

Swahili (SW)dhuria

Mtu ambaye huzaliwa kutoka mwingine, kama mtoto, mjukuu, nk.

Education; SAT vocabulary

English (EN)lateral thinking

Attempting to solve a problem by using non-traditional methods in order to create and identify new concepts and ideas.

Swahili (SW)kufikiri imara

Kujaribu kutatua tatizo kwa kutumia njia zisizo za jadi ili kujenga na kutambua dhana mpya na mawazo.

Education; Teaching

English (EN)diligence

Careful and persevering effort to accomplish what is undertaken.

Swahili (SW)bidii

Jitihada za makini na za kudumu za kukamilisha kile ni kinachofanywa.

Education; SAT vocabulary

English (EN)arraign

To call into court, as a person indicted for crime, and demand whether he pleads guilty or not.

Swahili (SW)kushtaki

Kuita mahakamani, kama mtu alishtakiwa kwa uhalifu, na kudai kama yeye amepatikana na hatia au la.

Education; SAT vocabulary

English (EN)meditation

The turning or revolving of a subject in the mind.

Swahili (SW)kutafakari

Kugeuka au kuzunguka kwa wazo katika akili.

Education; SAT vocabulary

English (EN)tyro

One slightly skilled in or acquainted with any trade or profession.

Swahili (SW)mwanagenzi

Mtu wenye ujuzi mdogo katika au kuelewa biashara yoyote au taaluma.

Education; SAT vocabulary

English (EN)venal

Mercenary, corrupt.

Swahili (SW)fisadi

Mamluki, wala rushwa.

Education; SAT vocabulary