portrait

yasmine

United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

4,310

Words Translated

250

Terms Translated

yasmine’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent yasmine’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)boutique hotel

Historical, classic buildings, remodeled into boutique hotels with usually have less than 30 rooms.

Romanian (RO)hotel butic

Clădiri clasice, istorice, reamenajate în hoteluri butic și care au în general mai puțin de 30 de camere.

Travel; Hotels

English (EN)virtual colonoscopy

Non-invasive screening procedure used to visualize, analyze, and detect cancerous, or potentially cancerous polyps in the colon.

Romanian (RO)colonoscopie virtuală

Procedură de scanare utilizată pentru a vizualiza, analiza și detecta polipi canceroși sau potențial canceroși în colon.

Health care; Hospitals

English (EN)base fare

The airplane ticket price, before all of the added taxes.

Romanian (RO)tarif de bază

Prețul biletului de avion, înainte de adăugarea tuturor taxelor.

Travel; Air travel

English (EN)serial monogamy

A process whereby individuals marry more than one person in the course of their lifetime. Each new marriage, however, follows the end of the previous one.

Romanian (RO)monogamie în serie

Procesul în care indivizii se căsătoresc cu mai mult de o singură persoană de-a lungul vieții lor. Fiecare nouă căsătorie, începe la finalul celei precedente.

Sociology; General sociology

English (EN)social channeling

A social conflict theory describing how upper class parents prepare their children for positions of wealth and power.

Romanian (RO)canalizare socială

Teoria conflictului social care descrie cum părinții din clase sociale înalte își pregătesc copiii pentru poziții de bunăstare și putere.

Sociology; General sociology

English (EN)religious experience

The feeling or perception of being in direct contact with the ultimate reality, such as a divine being, or of being overcome with religious emotion.

Romanian (RO)experiență religioasă

Sentimentul sau percepția de a fi în contact cu realitatea extremă, precum o prezență divină sau a fi copleșit de emoții religioase.

Sociology; General sociology

English (EN)anus

An opening at the base of the tale. (see cloaca)

Romanian (RO)anus

Deschidere la baza cozii. (vezi cloacă)

Animals; Reptiles

English (EN)two star hotel

Budget hotels; slightly more expensive; usually has maid service daily.

Romanian (RO)hotel de două stele

Hotel cu buget limitat; doar puțin mai scump; în general are serviciu de curățenie zilnic.

Travel; Hotels

English (EN)deposit policy

A specified amount or a percentage of the total bill due on a specified date prior to arrival.

Romanian (RO)politică de depozit

O sumă specifică sau un procentaj din factura totală cu scadență la o dată stabilită înainte de sosire.

Travel; Hotels

English (EN)cuticular

Pertaining to the cuticle.

Romanian (RO)cuticular

Aparținând cuticulei.

Animals; Insects