portrait

yasmine

United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

4,310

Words Translated

250

Terms Translated

yasmine’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent yasmine’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)four star hotel

First class hotels; expensive (by middle-class standards); has all of the previously mentioned services; has many "luxury" services (for example: massages or a health spa).

Romanian (RO)hotel de patru stele

Hoteluri de primă clasă; scumpe (față de standardele clasei de mijloc); are toate serviciile menționate anterior; are o mulțime de servicii "de lux" (de exemplu spa-uri pentru masaj sau sănătate).

Travel; Hotels

English (EN)census

An enumeration, or counting, of a population.

Romanian (RO)recensământ

O enumerație, sau numărătoare a unei populații.

Sociology; General sociology

English (EN)psychiatric theories

Those derived from the medical sciences, including neurology, and which, like other psychological theories, focus on the individual as the unit of analysis.

Romanian (RO)teorii psihiatrice

Sunt derivate din științele medicale inclusiv neurologia și care ca alte teorii psihologice, pun accentul pe individ ca obiect al analizei.

Sociology; Criminology

English (EN)professional criminal

A person who pursues crime as a day-to-day occupation, developing skilled techniques and enjoying a certain degree of status among other criminals.

Romanian (RO)criminal de profesie

Persoană care comite crime ca ocupație de zi cu zi, dezvoltă tehnici pricepute și se bucură de un anumit statut printre criminali.

Sociology; General sociology

English (EN)minimum connect time

The shortest amount of time needed to transfer between flights. It is generally best to give oneself more time as opposed to less.

Romanian (RO)timp minim de conexiune

Cel mai scurt timp necesar pentru transferul dintre zboruri. În general este bine ca fiecare să acorde mai mult timp, opus mai puțin.

Travel; Air travel

English (EN)recidivism

The repetition of criminal behavior.

Romanian (RO)recidivism

Repetiția comportamentului criminal.

Sociology; Criminology

English (EN)virtual colonoscopy

Non-invasive screening procedure used to visualize, analyze, and detect cancerous, or potentially cancerous polyps in the colon.

Romanian (RO)colonoscopie virtuală

Procedură de scanare utilizată pentru a vizualiza, analiza și detecta polipi canceroși sau potențial canceroși în colon.

Health care; Hospitals

English (EN)authoritative leadership

An individual who exercises leadership in a strong and individual fashion.

Romanian (RO)conducere autoritară

Individ care exercită conducerea într-o manieră drastică și individuală.

Sociology; General sociology

English (EN)serial murder

Criminal homicide which involves the killing of several victims in three or more separate events.

Romanian (RO)criminal în serie

Crimă umană care implică uciderea mai multor victime în trei sau mai multe episoade separate.

Sociology; Criminology

English (EN)sacred

Elements beyond everyday life that inspire awe, respect, and even fear.

Romanian (RO)sacru

Element departe de viața de zi cu zi care inspiră evlavie, respect, chiar și teamă.

Sociology; General sociology