portrait

yasmine

United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

4,310

Words Translated

0

Terms Translated

yasmine’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent yasmine’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)special fare

Any type of fare other than those normally offered.

Romanian (RO)preț special

Orice tip de tarif decât cele oferite în mod normal.

Travel; Air travel

English (EN)imaginary

An imaginary, or social imaginary is the set of values, institutions, laws, and symbols common to a particular social group and the corresponding society.

Romanian (RO)imaginar

Imaginarul sau imaginarul social reprezintă setul de valori, instituții, legi și simboluri specifice unui grup social particular și societății corespondente.

Sociology; Social media

English (EN)oncology services

Provides cancer treatment using chemotherapy, radiation, surgery, or drugs.

Romanian (RO)servicii oncologice

Oferă tratament pentru cancer folosind chimioterapia, radiații, operații sau medicamente.

Health care; Hospitals

English (EN)subjective knowledge

Personal knowledge that is dependent upon and interpreted by our personal experience.

Romanian (RO)cunoaștere subiectivă

Cunoaștere personală care este dependentă și interpretată în funcție de experiențele personale.

Sociology; General sociology

English (EN)real culture

The actual beliefs, values, and practices of society members.

Romanian (RO)adevărata cultură

Credințele efective, valorile și practicile membrilor societății.

Sociology; General sociology

English (EN)census

An enumeration, or counting, of a population.

Romanian (RO)recensământ

O enumerație, sau numărătoare a unei populații.

Sociology; General sociology

English (EN)symbiotic

The state of living together of two dissimilar organisms in a mutually beneficial relationship.

Romanian (RO)simbioză

Formă de conviețuire reciproc avantajoasă între două specii diferite de organisme.

Animals; Insects

English (EN)day rate

Also called a day room. A reduced rate granted for the use of a guest room during the daytime, not overnight occupancy. Usually provided on a tour when a very late-night departure is scheduled.

Romanian (RO)preț de zi

Numit de asemenea și cameră de zi. Un preț redus oferit unui client pentru ocuparea camerei pe parcursul zilei, fără ocupare pe timpul nopții. În general oferit când zborul de plecare este noaptea târziu.

Travel; Hotels

English (EN)second-degree murder

Criminal homicide which is unplanned, and which is often described as a "crime of passion. "

Romanian (RO)criminal de gradul doi

Crimă umană neplanificată și care adesea este descrisă ca și "crimă pasională".

Sociology; Criminology

English (EN)boutique hotel

Historical, classic buildings, remodeled into boutique hotels with usually have less than 30 rooms.

Romanian (RO)hotel butic

Clădiri clasice, istorice, reamenajate în hoteluri butic și care au în general mai puțin de 30 de camere.

Travel; Hotels